• slider image 317
:::

二丙停課公告區

各班公告 / 2021-05-19 / 點閱數: 2030

課程表

 

國語0623

https://youtu.be/HDxx_hWJqHM

檢討國語作業簿第46

https://youtu.be/OQjqeQSoKmM

檢討國語作業簿第47

數學0623

https://youtu.be/RoAWmaTh7Hk

數學課本146147-1

https://youtu.be/CoJO-CvhBzk

數學課本146147-2

https://youtu.be/G0VVmoKlYw4

數學課本146147-3

0623生活

https://youtu.be/xf7NUNQCK6I

生活課本第131-133

https://youtu.be/F3AF7MND0Mk

使用水彩注意事項

 

0623音樂課
課本p.134-135
https://www.youtube.com/watch?v=KM9loDhnOJk
https://www.youtube.com/watch?v=tHyn4RrSYPI
https://www.youtube.com/watch?v=TfBV1C_PxyA

0622英語課 上課時間: 11:00-11:40

英語教學聯絡簿:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI ... uQuAg/viewform?usp=pp_url

國語0622

https://youtu.be/AEJmbb3SP4g

檢討國語作業簿第4445

數學0622

https://youtu.be/p_n607yocbg

數學課本第144

https://youtu.be/KoqNdADKXog

數學課本第145

健康課4

https://youtu.be/vB8wjQE5f5I

體育課4

第四次健康操學習

0622 閩南語

p.68-77

https://youtu.be/2D4IExBxNeE

國語0621

https://youtu.be/TpIDaXQddLY

國語課本116-1(語文天地四)

https://youtu.be/gh4OAnTmZzI

國語課本116-2(語文天地四)

https://youtu.be/-6RvdAO1uXw

國語課本117頁(語文天地四)

數學0621

https://youtu.be/nezPWpK11Yc

檢討數學習作第88-1

https://youtu.be/9_BOysVmOc4

檢討數學習作第88-2

https://youtu.be/GD3SZyPnoIY

檢討數學習作第88-3

0621生活

https://youtu.be/6_hPJFuZEQo

生活第130

https://youtu.be/U3PR6HaKCzQ

使用膠水、膠帶、雙面膠的注意事項

0618二丙 


運動安全三部曲
https://forms.gle/hYrvMQGdS39vrqqT9

國語0618

https://youtu.be/SHbDG3sQUog

國語課本第114(語文天地四)

https://youtu.be/elj8sfvNLbA

國語課本第115(語文天地四)

數學0618

https://youtu.be/ByDcyrpK7A0

檢討數學習做第86

https://youtu.be/IUkjLnWfdc8

檢討數學習做第87-1

https://youtu.be/dgVu-hvZgdw

檢討數學習做第87-2

https://youtu.be/q6ZD0-Jwz3s

檢討數學習做第87-3

0617 英語課  時間:11:00-11:40

英語教學影片:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI ... _mIOw/viewform?usp=pp_url

國語0617

https://youtu.be/URF_mhmerk8

檢討國作第4243

https://youtu.be/SVBmKNRjAWs

國第14課成語

數學0617

https://youtu.be/Y_EwZhU20-8

檢討數學習作第84

https://youtu.be/UcaXs5bC8G4

檢討數學習作第85

國語0616

https://youtu.be/OYLIvBSaxRU

檢討國作第14

數學0616

https://youtu.be/1HeJBAgQ32c

檢討數練第19-1

https://youtu.be/XN_RSFaG3Kg

檢討數練第19-2

https://youtu.be/7iQ2GsMiyek

檢討數練第19-3

https://youtu.be/LwuqPmj9HlQ

檢討數練第19-4

0616生活

https://youtu.be/aEF46tOqw9s

生活第128129

https://youtu.be/2aMy772OQwY

使用剪刀注意事項

0616音樂課

認識音階https://www.youtube.com/watch?v=jgccwUmfP2A
身體音階歌https://www.youtube.com/watch?v=785sGm7K85g
唱名與音名差異https://www.youtube.com/watch?v=zDjTEh8jm-4

複習直笛:春神來了、蝴蝶真美麗、小星星、歡樂頌、小蜜蜂、瑪莉有隻羊、布穀鳥


0615 閩南語

課本p.60-67

https://youtu.be/fC6UQi7G4oA

 

0615 英語課  時間:11:00-11:40

英語教學影片:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI ... ZCC7Q/viewform?usp=pp_url

國語0615

https://youtu.be/4mTCl7j_hrM

檢討國習第14-1

https://youtu.be/Zi_cYYqdfLc

檢討國習第14-2

數學0615

https://youtu.be/aCVZ033qqsM

數第10單元練習百分百-1

https://youtu.be/AK9KboBnUgU

數第10單元練習百分百-2

https://youtu.be/jQmLvn4R06s

檢討數習第83

0611體育

我是體操小高手
https://forms.gle/TCWr8QxSRUMQ8Wb4A

國語0611

https://youtu.be/d7jx7Oq3iwc

國語第十三課成語

https://youtu.be/XF5iq7Z75kM

國語第112113

數學0611

https://youtu.be/ZK2ZxouS17A

檢討數習第10單元-1

https://youtu.be/GMu8tPGMAwk

檢討數習第10單元-2

 

0610  英語課  時間:11:00-11:40

英語教學影片:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI ... ib4jQ/viewform?usp=pp_url

體育課3

第三次健康操學習

國語0610

https://youtu.be/RqN-7VQdDfE

國第14課問題討論

https://youtu.be/cDw1z2TIMck

國第14課圈詞

數學0610

https://youtu.be/REg9TJrkfpM

數課第142-1

https://youtu.be/qwxOvIF8LJY

數課第142-2

https://youtu.be/Qd15IPqu038

數課第142-3

國語0609

https://youtu.be/aW8pMhVOf3c

國第14課課文內容-1

https://youtu.be/lrn_quhzbL0

國第14課課文內容-2

數學0609

https://youtu.be/oSVdI9B9KsQ

數課第140

https://youtu.be/dNrV9BNWnos

數課第141

https://youtu.be/3WFyLkcrCUQ

數練第18-2

生活0609

https://youtu.be/tS60LSoiWow

製作香包

0609音樂課
一、在家持續複習直笛:蝴蝶真美麗、小星星、歡樂頌、小蜜蜂、瑪莉有隻羊、布穀鳥。
二、「音樂故事賞析」https://www.youtube.com/watch?v=yKng_jij3IQ


健康3

https://www.youtube.com/watch?v=MlS339-tRK0 

0608閩南語

https://youtu.be/BBc3xZ7bChM

6/8日  英語課  時間:11:00-11:40

英語教學影片: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI ... 2gDzA/viewform?usp=pp_url

國語0608

https://youtu.be/ksnejzpTjoo

14課生字教學-3

https://youtu.be/rR5-g6XgmrY

14課生字教學-4

https://youtu.be/881oSNmYuC4

檢討國作第13-1

https://youtu.be/AotrMwKBsiM

檢討國作第13-2

數學0608

https://youtu.be/ayGS_kxcGRc

數課第138

https://youtu.be/M9mVCQ4CAXo

數課第139

https://youtu.be/GncQIwBN9_Y

數練第18-1

0607國語

https://youtu.be/_SvzK3eakek

國第14課朗讀課文+動畫

https://youtu.be/8x8h35zukA4

國第14課生字教學-1

https://youtu.be/HQknc8iRC2E

國第14課生字教學-2

數學0607

https://youtu.be/Wf6sxho8C5M

數第10單元動畫

https://youtu.be/fKcDdXxe0gU

數第10單元活動1-1

https://youtu.be/nqnxc2xc0xA

數第10單元活動1-2

0607生活

https://youtu.be/u0X8DcTSOp4

6單元活動2-1

https://youtu.be/fxsO2x2BMAE

檢討第6單元活動1

https://youtu.be/_CkXW78nOZA

彩繪用具使用方法介紹

0604體育

二丙 https://forms.gle/sP81BTf1rpmEpsuc8

0604國語

國語0604

https://youtu.be/axTkZukyAJ4

第十三課圈詞

https://youtu.be/t_iyz3AGvTU

檢討國第13課習作-1

https://youtu.be/gmgkqn-dO2w

檢討國第13課習作-2

0604數學

數學0604

https://youtu.be/razgmG-AD3w

檢討數練第17-1

https://youtu.be/_VsFppvr_1o

檢討數練第17-2

體育課2

第二次健康操學習

0603英語

英語連結: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI ... impkw/viewform?usp=pp_url

 

國語0603

https://youtu.be/YaTYSLB7XWE

國第十三課問題與討論

https://youtu.be/TTQ7uEG_NA0

國第十三課(106107)

數學0603

https://youtu.be/iUhXO5yo-8Q

檢討數習第77

https://youtu.be/b13-h6SrsFw

檢討數課第130

https://youtu.be/8OlQALaQWqw

檢討數課第131

0602國語

https://youtu.be/3n-lzrd5P-w

國第十三課課文內容-1

https://youtu.be/IDhBDhZ0y5I

國第十三課課文內容-2

0602數學

https://youtu.be/5-I4BHD094I

數學課本第129頁

https://youtu.be/1pSFnpcrnxE

數學習作第76頁

0602生活

https://youtu.be/Hn5u-EFHA4Y

生活第六單元活動1-2

https://youtu.be/awa7N81F6ic

生活第六單元活動1-3

https://youtu.be/cIpYXhmmyx4

生活第六單元活動1-4

0602音樂課

生活課本p.80-81(下雨)、 習作p.30
盼了好幾天,終於等到下雨囉~一起來學習唱這首歌曲吧!
https://youtu.be/rMZSXvSfHg0
 

健康課2

https://youtu.be/8cDnjG3iSY8 

0601國語

https://youtu.be/A5cu9QcZZmY

國第十三課生字-2

https://youtu.be/pNObYSuUhtc

國第十三課生字-3

0601數學

https://youtu.be/B-bWbfz79Mw

檢討數練第16

https://youtu.be/jVKtdhiPm6M

數學課本第128-1

https://youtu.be/EpexO7x8BCI

0601英語課

時間:11:00-11:40

英語教學影片:   https://pse.is/3gsxn9

 

0601台語

二年級

請學生複習補充教材第1-第4張,課本請利用線上電子書複習課文1、2課(我會曉講),並自主學習第4課。

https://webetextbook.knsh.com.tw/Ebook ... ook.html?id=2101280946285

體育課(5/27-6/1)

第一次健康操學習

音樂課

二年級生活音樂課「音樂故事賞析」
一、在家持續複習直笛:春神來了、蝴蝶真美麗、小星星、歡樂頌、小蜜蜂、瑪莉有隻羊、布穀鳥。
二、https://www.youtube.com/watch?v=74-ylLJNXPo「風趣幽默的音樂故事」
早期的音樂故事會與神話故事有連結,裡面的音樂充滿豐富有趣幽默的旋律,一起來認識不同的音
樂故事吧!


0531國語

https://youtu.be/Y45CZ0GXPDM

檢討國作第12

https://youtu.be/Ksc4UJXLqIg

國第13課朗讀課文

https://youtu.be/adze-fzVWN4

國第13課生字

0531數學

https://youtu.be/OttnAJqlgjw

檢討數習第75

https://youtu.be/wqhlKbEhE3o

檢討數練第16-1

https://youtu.be/zrwtWDTrgxA

檢討數練第16-1

0531生活

https://youtu.be/K18u5uN25eI

生活第6單元活動1-1

0528國語

https://youtu.be/Bvja3BXqrRM

0528檢討國習12-1

https://youtu.be/fmnPZTgc9A0

0528檢討國習12-2

https://youtu.be/-TBM-A-eSU0

0528檢討國習12-3

https://youtu.be/1rjV8EEV_xA

0528檢討國習12-4

0528數學

https://youtu.be/yBQSRaV68O8

0528檢討數習第73

https://youtu.be/qqci11Eqs54

0528檢討數習第74-1

https://youtu.be/JLw19rDo5_I

0528檢討數習第74-2

https://youtu.be/Lzq_GddJiE4

0528數學第九單元活動三

 

0527數學

https://youtu.be/ee9-rzO-Jc0

數練第15-1

https://youtu.be/lrHlKBqyxbk

數練第15-2

https://youtu.be/2zPlHb9797w

數練第15-3

0527國語

https://youtu.be/5211AxIinl0

國語第12課圈詞

https://youtu.be/WpFbYdj5gMI

國語第12課成語

0527英語

二丙英語

0526生活課

https://youtu.be/AFRpg4L3cvg

生活習作第五單元-1

https://youtu.be/IDKPVn0NDmY

生活習作第五單元-2

https://youtu.be/FcYEp_0T2F0

生活習作第五單元-3

https://youtu.be/UiqssfqYbgY

生活習作第五單元-4

0526國語課

https://youtu.be/1sNAVb6pI8s

國習第11課檢討-1

https://youtu.be/k8_KMC_2NnE

國習第11課檢討-2

https://youtu.be/ehtaOzkySUg

國作第11課檢討

0526數學課

https://youtu.be/lB6vC0BYDsg

數學第1241250526

https://youtu.be/ugfj5cdOixw

數學第1260526

0525英語

影片1: https://youtu.be/I-6ty-oNR2w

看完影片1,請休息5分鐘後,再繼續看影片2,謝謝。

影片2:https://youtu.be/dWq3BpZqsMA

二乙英語作業檢核表: 請學生完成影片觀看後, 再請家長協助完成作業檢核表, 謝謝!

二丙英語作業檢核表: 請學生完成影片觀看後, 再請家長協助完成作業檢核表, 謝謝!

0525健康

https://www.youtube.com/watch?v=WtZupj ... OBjRHKtmc2TvmjfWy-GUfVPAg (家人間互相體諒)

https://www.youtube.com/watch?v=gz0ZlK84BGs(如何安排休閒活動)

看完後,請寫完健康課本P40-41

0525國語

https://youtu.be/O0HtUCjg5B4

國語第十二課0525-1

https://youtu.be/aPjjrjwVCd0

國語第十二課0525-2

0525數學

https://youtu.be/hOKl1b3MQuE

數習第72

https://youtu.be/ACCbkYePBk8

數第九單元0525-1

https://youtu.be/j5X2OhRCHuk

數第九單元0525-2

 

0524國語課

https://youtu.be/ITt-tqhFYoU

國第十二課生字

https://youtu.be/WaEkupvPzaI

國十二課課文內容-1

https://youtu.be/n9CJ9Ao6oC0

國十二課課文內容-2

0524生活課

https://youtu.be/kHo3bvGbwnM

生活第四單元-1

https://youtu.be/sAJGqeQfJm8

生活第四單元-2

https://youtu.be/bPBZUTUQCKQ

生活第四單元-3

https://youtu.be/6dDZHDCb3Ag

生活第四單元-4

https://youtu.be/kQlqp1-jzsw

0524數學課

https://youtu.be/bffOyF9JaPU

數第九單元-1

https://youtu.be/b_RlBg0Iwhg

數第九單元-2

0521國語課

https://youtu.be/Ef7uliUZx9I 國語第十一課朗讀課文

https://youtu.be/xJvr60B1A8Q 國語第十一課生字教學-1

https://youtu.be/OjD-jWYoMvg 國語第十一課生字教學-2

0521數學課

https://youtu.be/shmC8JowU20數學第八單元練習百分百

 

:::

會員登入

行動 QR Code

https%3A%2F%2Fwww.sjaes.tn.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Fpage.php%3Fncsn%3D30%26nsn%3D2141